دسته سوتلیانکا

چگونه برای مقابله با آفات و بیماری های viburnum
سوتلیانکا

چگونه برای مقابله با آفات و بیماری های viburnum

Kalina برای همه به عنوان یک درخت شناخته شده است، که به ما توت ها را با خواص شفا می دهد. اما Kalina گاهی اوقات غلبه بر آفات و بیماری ها است. آنها به او مشکل بزرگی می دهند: آنها خوردن و آسیب رساندن برگ و گل ها، که بر میزان برداشت تاثیر می گذارند. آفات Viburnum و چگونگی کنترل آنها سوسک برگ چغندر سوسک های برگ ها می توانند به طور کامل بوته های کاشته شده را از بین ببرند و مبارزه با این آفات بسیار دشوار است.

ادامه مطلب
Загрузка...
سوتلیانکا

چگونه برای مقابله با آفات و بیماری های viburnum

Kalina برای همه به عنوان یک درخت شناخته شده است، که به ما توت ها را با خواص شفا می دهد. اما Kalina گاهی اوقات غلبه بر آفات و بیماری ها است. آنها به او مشکل بزرگی می دهند: آنها خوردن و آسیب رساندن برگ و گل ها، که بر میزان برداشت تاثیر می گذارند. آفات Viburnum و چگونگی کنترل آنها سوسک برگ چغندر سوسک های برگ ها می توانند به طور کامل بوته های کاشته شده را از بین ببرند و مبارزه با این آفات بسیار دشوار است.
ادامه مطلب
Загрузка...