دسته کف خرما

سقوط دروغ (sedum): کشت
انواع قارچ

سقوط دروغ (sedum): کشت

اگر توجه خود را با یک فرش زیبا گل، که به نظر می رسد مانند یک نقطه روشن در یک تخت گل، تپه و یا یک منطقه انتخاب شده، جذاب می شود، احتمالا شما شاهد یک اشتباه بزرگ زراعی خواهید بود. بی نظیر، سایه دوست داشتنی، بدون نیاز، مقاوم در برابر سرما مقاوم در برابر ساکشن چند ساله تزئینی. شرح گیاه شناسی گیاه علفی بر روی ریزوم ها خزنده می شود.

ادامه مطلب
کف خرما

قوانین مراقبت از نخل خرما در منزل

در شرایط طبیعی، کف خرما به یک درخت قوی با یک تنه قوی تبدیل می شود. گیاهان خانگی در آفریقا و هند گرم می شوند. شناخته شده است که یک درخت می تواند در شرایط گرما و شن و ماسه گرم تا صد و پنجاه سال زندگی کند. شرایط بهینه در خانه برای رشد. برای رشد درخت خرما در خانه، لازم است که آن را با شرایط راحت تر ارائه دهیم.
ادامه مطلب