دسته قلب بول

بسیاری از و کیفیت بالا: انواع پرتقال گوجه فرنگی
قلب بول

بسیاری از و کیفیت بالا: انواع پرتقال گوجه فرنگی

امروزه انواع مختلفی از گوجه فرنگی ها وجود دارد که می توانند در هر منطقه رشد کنند - چه در جنوب دریای جنوبی و چه در مناطق شمالی فقیر. این همه به آب و هوا بستگی دارد. اما اغلب باغبان بیشتر به مسئله عملکرد توجه دارند و به ویژه هنگامی که کشت گوجه فرنگی برای اهداف تجاری هدف قرار می گیرد.

ادامه مطلب
قلب بول

بسیاری از و کیفیت بالا: انواع پرتقال گوجه فرنگی

امروزه انواع مختلفی از گوجه فرنگی ها وجود دارد که می توانند در هر منطقه رشد کنند - چه در جنوب دریای جنوبی و چه در مناطق شمالی فقیر. این همه به آب و هوا بستگی دارد. اما اغلب باغبان بیشتر به مسئله عملکرد توجه دارند و به ویژه هنگامی که کشت گوجه فرنگی برای اهداف تجاری هدف قرار می گیرد.
ادامه مطلب