کرس "دانمارکی"

اسرار کشت مناسب کاکائو

Cress - گیاه زود رسیدن، لذت بردن از چند برداشت در هر فصل. سبز ها بی تکلف هستند، بیمار نیستند و به خوبی بر روی یخ ها تحمل می کنند. آیا می دانید؟ گونه های Watercress در چندین کشور آفریقایی با روغن های چرب تقویت می شوند. اما اساس این روغن ها محصولات صابون و عطر را تولید می کند و روغن خود را در پخت و پز محلی محبوب است.

ادامه مطلب