دسته اربیت

ما با محبوب ترین انواع ترشی تمشک آشنا می شویم
اربیت

ما با محبوب ترین انواع ترشی تمشک آشنا می شویم

بازسازی توانایی گیاهان برای پرورش گل و بارور شدن چندین بار در طول فصل رشد است. ویژگی متمایز آن توانایی آوردن میوه در ساقه های سالانه و دوسالانه است. تمیز کردن تمشک تمشک در سال دوم رشد نیست. آیا می دانید؟ انواع توت ها از انواع تمشک remontant کمی تر تر از انواع معمول این توت است.

ادامه مطلب
Загрузка...
اربیت

ما با محبوب ترین انواع ترشی تمشک آشنا می شویم

بازسازی توانایی گیاهان برای پرورش گل و بارور شدن چندین بار در طول فصل رشد است. ویژگی متمایز آن توانایی آوردن میوه در ساقه های سالانه و دوسالانه است. تمیز کردن تمشک تمشک در سال دوم رشد نیست. آیا می دانید؟ انواع توت ها از انواع تمشک remontant کمی تر تر از انواع معمول این توت است.
ادامه مطلب
Загрузка...