دسته Yarrow

Yarrow: کشت، تولید مثل، استفاده در طراحی باغ، خواص دارویی
Yarrow

Yarrow: کشت، تولید مثل، استفاده در طراحی باغ، خواص دارویی

Yarrow یک گیاه است که نه تنها در باغ ها کشت می شود، بلکه در دام ها، استپ ها و جنگل ها نیز در وحشی رشد می کند. چیز این است که گیاه به راحتی با شرایط مختلف سازگار است و کاملا بی تکلف است. از زمان های قدیم، خواص دارویی آن شناخته شده است، در امروز انواع فرهنگی در طراحی چشم انداز استفاده می شود.

ادامه مطلب
Загрузка...
Yarrow

Yarrow: کشت، تولید مثل، استفاده در طراحی باغ، خواص دارویی

Yarrow یک گیاه است که نه تنها در باغ ها کشت می شود، بلکه در دام ها، استپ ها و جنگل ها نیز در وحشی رشد می کند. چیز این است که گیاه به راحتی با شرایط مختلف سازگار است و کاملا بی تکلف است. از زمان های قدیم، خواص دارویی آن شناخته شده است، در امروز انواع فرهنگی در طراحی چشم انداز استفاده می شود.
ادامه مطلب
Загрузка...