دسته هویا کری

خوی نوع، توصیف محبوب ترین
هویا کری

خوی نوع، توصیف محبوب ترین

شناخته شده ترین انواع هویا برای یک و نیم - دو ده نام (حدود 300 عدد) وجود دارد. لیانا همیشه سبز، که از جنگل های بارانی آسیا، از استرالیا و اقیانوسیه به ما می آید، گرما را دوست دارد. در هوای ما، hoyu فقط به عنوان یک کارخانه در محیط زیست می شود (در خیابان می توان آن را تنها در تابستان حفظ کرد).

ادامه مطلب
Загрузка...
هویا کری

خوی نوع، توصیف محبوب ترین

شناخته شده ترین انواع هویا برای یک و نیم - دو ده نام (حدود 300 عدد) وجود دارد. لیانا همیشه سبز، که از جنگل های بارانی آسیا، از استرالیا و اقیانوسیه به ما می آید، گرما را دوست دارد. در هوای ما، hoyu فقط به عنوان یک کارخانه در محیط زیست می شود (در خیابان می توان آن را تنها در تابستان حفظ کرد).
ادامه مطلب
Загрузка...