دسته کاشت اسپیریا

زمان و چگونگی پرورش قارچ خاکستری، قوانین مراقبت از درختچه ها
کاشت اسپیریا

زمان و چگونگی پرورش قارچ خاکستری، قوانین مراقبت از درختچه ها

جنس Spirea یک هدیه با ارزش از طبیعت برای طراحی چشم انداز است. هر عضو از این جنس چیزی برای تعجب دارد: شکل بوش، رنگ شاخه ها، برگها، شکل و رنگ گل آذین. باغبان ترجیح می دهد تنوعی را که نیازهایش را برآورده می کند پیدا کند. کاشت یک اسپایرا در تپه قارچ Spirea یک درختچه است که قابل توجه است برای رشد سریع و گلدهی طولانی (تا یک و نیم ماه).

ادامه مطلب
Загрузка...
کاشت اسپیریا

زمان و چگونگی پرورش قارچ خاکستری، قوانین مراقبت از درختچه ها

جنس Spirea یک هدیه با ارزش از طبیعت برای طراحی چشم انداز است. هر عضو از این جنس چیزی برای تعجب دارد: شکل بوش، رنگ شاخه ها، برگها، شکل و رنگ گل آذین. باغبان ترجیح می دهد تنوعی را که نیازهایش را برآورده می کند پیدا کند. کاشت یک اسپایرا در تپه قارچ Spirea یک درختچه است که قابل توجه است برای رشد سریع و گلدهی طولانی (تا یک و نیم ماه).
ادامه مطلب
Загрузка...