دسته نگه داشتن گلابی در پاییز

آماده سازی گلابی برای زمستان: صحت مراقبت از پاییز
نگه داشتن گلابی در پاییز

آماده سازی گلابی برای زمستان: صحت مراقبت از پاییز

گلابی یک گیاه بسیار ظریف است که نیاز به مراقبت منظم و کامل دارد. به طور خاص، این به دوره پاییز و آماده سازی برای زمستان مربوط می شود. از آنجایی که بسیاری از ارقام گلابی دمایی کم را تحمل نمی کنند، مراقبت از پاییز باید به خصوص سواد باشد، با توجه به همه نکات مهم. مناسب خاک است. خاک خوب و بارور یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده قدرت درخت و عملکرد است.

ادامه مطلب
Загрузка...
نگه داشتن گلابی در پاییز

آماده سازی گلابی برای زمستان: صحت مراقبت از پاییز

گلابی یک گیاه بسیار ظریف است که نیاز به مراقبت منظم و کامل دارد. به طور خاص، این به دوره پاییز و آماده سازی برای زمستان مربوط می شود. از آنجایی که بسیاری از ارقام گلابی دمایی کم را تحمل نمی کنند، مراقبت از پاییز باید به خصوص سواد باشد، با توجه به همه نکات مهم. مناسب خاک است. خاک خوب و بارور یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده قدرت درخت و عملکرد است.
ادامه مطلب
Загрузка...