دسته سپتوریا

چگونه برای حفاظت از آفتابگردان از بیماری ها
سپتوریا

چگونه برای حفاظت از آفتابگردان از بیماری ها

بیماری های آفتابگردان، و همچنین آفات، موجب آسیب قابل توجهی به اقتصاد می شود. در نتیجه بیماریهای آفتابگردان، عملکرد چندین بار کاهش می یابد یا کل کاشت ممکن است از بین برود. بنابراین، دانش که به تشخیص بیماری های اصلی آفتابگردان کمک می کند و می داند که اقدامات مبارزه با آنها مهم است هنگام رشد دانه های آفتابگردان مهم است.

ادامه مطلب
Загрузка...
سپتوریا

چگونه برای حفاظت از آفتابگردان از بیماری ها

بیماری های آفتابگردان، و همچنین آفات، موجب آسیب قابل توجهی به اقتصاد می شود. در نتیجه بیماریهای آفتابگردان، عملکرد چندین بار کاهش می یابد یا کل کاشت ممکن است از بین برود. بنابراین، دانش که به تشخیص بیماری های اصلی آفتابگردان کمک می کند و می داند که اقدامات مبارزه با آنها مهم است هنگام رشد دانه های آفتابگردان مهم است.
ادامه مطلب
Загрузка...