دسته انگور سیبری

انگور سیبری
انگور سیبری

انگور سیبری

به نظر می رسد که یک محصول کشاورزی مثل انگور، گرما و آفتابی، باید در کشورهای گرم رشد کند، اما دوستداران انگور راهی برای رشد آن در شرایط سیبری پیدا کرده اند. البته چنین فرهنگی نمیتواند در چنین شرایطی سرد رشد کند، بنابراین با انتخاب روشهای مقاوم به سرما مقاوم شد.

ادامه مطلب
Загрузка...
انگور سیبری

انگور سیبری

به نظر می رسد که یک محصول کشاورزی مثل انگور، گرما و آفتابی، باید در کشورهای گرم رشد کند، اما دوستداران انگور راهی برای رشد آن در شرایط سیبری پیدا کرده اند. البته چنین فرهنگی نمیتواند در چنین شرایطی سرد رشد کند، بنابراین با انتخاب روشهای مقاوم به سرما مقاوم شد.
ادامه مطلب
Загрузка...