دسته کروکوس پاییز

انواع اصلی از Crocus پاییز
کروکوس پاییز

انواع اصلی از Crocus پاییز

گل کرتوس پاییز یک گیاه چند ساله است، نام دیگری که kolhikum است. این گیاه نماینده خانواده چند ساله است، نوعی گل چندساله است. شایع ترین کالیکوم در آسیا (مرکز و غرب)، آفریقا (شمال)، اروپا، مدیترانه ای است. بیش از 60 نوع گل در حال حاضر شناخته شده و شرح داده شده است.

ادامه مطلب
Загрузка...
کروکوس پاییز

انواع اصلی از Crocus پاییز

گل کرتوس پاییز یک گیاه چند ساله است، نام دیگری که kolhikum است. این گیاه نماینده خانواده چند ساله است، نوعی گل چندساله است. شایع ترین کالیکوم در آسیا (مرکز و غرب)، آفریقا (شمال)، اروپا، مدیترانه ای است. بیش از 60 نوع گل در حال حاضر شناخته شده و شرح داده شده است.
ادامه مطلب
Загрузка...