دسته کومکوات

کومکت خرد شده: استفاده، سود و زیان
کومکوات

کومکت خرد شده: استفاده، سود و زیان

Kumquat محصول آشنا ترین در جدول ما نیست. بسیاری ممکن است حتی آن را بدانند. تازه، این میوه ها، متاسفانه، در قفسه های سوپرمارکت های خانگی بسیار نادر هستند (اگر چه، اگر مورد نظر، شما هنوز هم می توانید آنها را دریافت کنید)، اما در شکل خشک، این میوه تبدیل شدن به طور فزاینده ای محبوب است.

ادامه مطلب
Загрузка...
کومکوات

کومکت خرد شده: استفاده، سود و زیان

Kumquat محصول آشنا ترین در جدول ما نیست. بسیاری ممکن است حتی آن را بدانند. تازه، این میوه ها، متاسفانه، در قفسه های سوپرمارکت های خانگی بسیار نادر هستند (اگر چه، اگر مورد نظر، شما هنوز هم می توانید آنها را دریافت کنید)، اما در شکل خشک، این میوه تبدیل شدن به طور فزاینده ای محبوب است.
ادامه مطلب
Загрузка...